Įmonių steigimas

 

UAB steigimas tik už 150 eur.  (UAB įsteigiama per 5-7 darbo dienas.)

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio eurų.

UAB steigimui reikalingi šie dokumentai:

 • Steigimo sutartis. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas.
 • Įstatai.
 • Steigimo sprendimas;
 • JAR formos

Bendrovėje privalo būti direktorius ir buhalteris (arba įmonė, teikianti buhalterinės apskaitos paslaugas).
Uždarosios akcinės bendrovės steigimo eiliškumas:

 • Laikinasis įmonės pavadinimo rezervavimas (Registrų centro mokestis) …….. 16
 • Steigimo dokumentų rengimas …………………………………………………………………. 150
 • Notaro mokestis ……………………………………………………………………………………….. 120 
 • Uždarosios akcinės bendrovės įregistravimas (Registrų centro mokestis) …… 57

Iš viso: 343 eur
Buhalterinių paslaugų sutartį pasirašius su UAB SGB servis steigimo dokumentų ruošimui nuolaida 50 proc.

 

VšĮ steigimas tik už 100 eur

Viešoji įstaiga − tai įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešosios įstaigos steigimo teisinis pagrindas yra šio Įstatymo nustatyta tvarka steigėjų sudarytas viešosios įstaigos steigimo sandoris – viešosios įstaigos steigimo sutartis ar steigimo aktas. Steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys. Jeigu steigėjas yra vienas asmuo, jis ar jo įgaliotas asmuo pasirašo viešosios įstaigos steigimo aktą.

VšĮ Steigimas:

 • Laikinasis įmonės pavadinimo rezervavimas (Registrų centro mokestis) …….. 16 
 • Steigimo dokumentų rengimas …………………………………………………………………. 150 
 • Notaro mokestis ……………………………………………………………………………………….. 120 
 • VšĮ įregistravimas (Registrų centro mokestis) ………………………………………………. 31

Iš viso: 217 eur
Buhalterinių paslaugų sutartį pasirašius su UAB SGB servis steigimo dokumentų ruošimui nuolaida 50 proc. Į viršų.

 

Individualios įmonės (IĮ) steigimas, tik 100 eur

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris siekia pelno. Individualią įmonę steigia vienas fizinis asmuo.

IĮ Steigimas:

 • Laikinasis įmonės pavadinimo rezervavimas (Registrų centro mokestis) …….. 16 
 • Steigimo dokumentų rengimas …………………………………………………………………. 150 
 • Notaro mokestis ……………………………………………………………………………………….. 120 
 • Individualios įmonės įregistravimas (Registrų centro mokestis) ………………….. 31 

Iš viso 217 eur
Buhalterinių paslaugų sutartį pasirašius su UAB SGB servis steigimo dokumentų ruošimui nuolaida 50 proc. Į viršų.

 

Mažosios bendrijos steigimas, tik 100 eur

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys.

Mažosios bendrijos steigimo sutartis sudaroma, kai mažąją bendriją steigia du ar daugiau steigėjų. Kai mažąją bendriją steigia vienas steigėjas, sudaromas mažosios bendrijos steigimo aktas. Šio įstatymo nuostatos dėl mažosios bendrijos steigimo sutarties taikomos ir mažosios bendrijos steigimo aktui. Bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10.

Mažosios bendrijos steigimas:

 • Laikinasis įmonės pavadinimo rezervavimas (Registrų centro mokestis) …….. 16 
 • Steigimo dokumentų rengimas …………………………………………………………………. 150 
 • Notaro mokestis ……………………………………………………………………………………….. 120 
 • Mažosios bendrijos įregistravimas (Registrų centro mokestis) ……………………. 31

Iš viso: 237 eur
Buhalterinių paslaugų sutartį pasirašius su UAB SGB servis steigimo dokumentų ruošimui nuolaida 50 proc. Į viršų.